creos ™ xenoprotect

Doğal bir kolajen membran. Başarılı implant yüklemesini desteklemek için kemik kazanımını kolaylaştırır.

İletişim

İyi klinik sonuçlar

Çok merkezli randomize kontrollü bir klinik çalışmada, implant sağkalım ve başarı oranları yüksektir. Eşzamanlı implant yerleşimi ve kılavuzlu kemik rejenerasyonu (GBR) için açılma oluşan implant bölgelerinde benzer şekilde azaltılmış yükseklik defekti ve gelişmiş ikincil önlemler için creos xenoprotect kullanımı. 

Neden creos xenoprotect?

creos xenoprotect, kemik rekonstrüksiyonu için düşük komplikasyon oranlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış, rezorbabl bir kolajen membrandır.

Kemik iyileştirici dinamikleri düzenlemede aktif rol oynar

Karşılaştırmalı bir in vivo çalışmada, creos xenoprotect, defektin orta kısmında önemli ölçüde daha yüksek yeni kemik oluşumu gösterdi. Bu, osteogenezde güçlü bir role sahip olan büyüme faktörü Bmp2'nin artan ekspresyonu ile ilişkiliydi.

Sorunsuz yara iyileşmesi

Klinik çalışmalarda düşük oranda yara açılması ve membran maruziyeti bildirilmiştir.

Mükemmel kullanım

Nemlendirildiğinde, creos xenoprotect düşük yüzey genişlemesi gösterir. Ayarlama yapmak (kuru veya ıslak) kolaydır ve aletlere yapışmaz. In situ (olduğu yerde) yeniden konumlandırmaya izin verir.

Yüksek oranda defekt doldurma ile implant sağkalım ve başarı oranı mükemmel.


İn vivo kemik iyileştirme dinamiklerini düzenlemede aktif rol.


Sorunsuz yara iyileşmesi.


"Esnekliği ve gücü sayesinde creos xenoprotect'in ameliyat sırasında kullanımı kolaydır. Ameliyattan sonra harika biyolojik tepkiler ve rejeneratif sonuçlar gösterir."

Prof. Christer Dahlin, İsveç