TiUnite – uygulama için sınandı

Geliştirilmiş osseointegrasyon ve stabil kemik seviyesi

 

Neden TiUnite?
Prof. Bertil Friberg, Brånemark Clinic, İsveç

Prof. Bertil Friberg, Brånemark Clinic, İsveç

“TiUnite yüzeyi, özellikle greft halindeki kemik ve düşük yoğunluklu kemikte aldığımız sonuçları iyileştirdi. TiUnite hiç şüphesiz bizim erken dönem başarısızlık oranlarımızın düşmesini sağlamıştır.”


Zorlu durumlar için geliştirildi

TiUnite, yumuşak kemik dokusu varlığı ya da hemen yükleme gibi çoğu zorlu koşulda bile osseointegrasyonu iyileştiren eşsiz implant yüzeyidir. TiUnite, yüksek derecede kristalinize ve fosfor içerikli, orta derecede pürüzlü kalınlaştırılmış bir titanyum oksit tabakasıdır. Seramik benzeri özellikler gösterir ve mikropor’lar yüksek osteokondüktivite yanında yeni oluşan kemiğe hızlı ankraj sağlar.


Düşük hata oranları ile öngörülebilir osseointegrasyon

TiUnite implant yüzeyi, Brånemark sisteminde 2000 yılında ve Replace implantlarda 2001 yılında kullanılmaya başlandı. Makineyle oluşturulan yüzeyden TiUnite yüzeyine bu geçiş, özellikle maksillada olduğu gibi düşük kemik yoğunluğu olan alanlarda erken dönemdeki başarısızlık oranlarının düşmesi ile sonuçlandı.1,2 Aynı zamanda TiUnite daha sıklıkla üst düzey sonuçlar elde edilen hemen yükleme protokollerine izin vermektedir.3 Ek olarak TiUnite yüzeyi olan implantlar, revizyon cerrahisinde uzun dayanıklılık oranlarını arttırmıştır.


Kısa ve uzun dönem başarı

TiUnite, implantın yerleştirilmesinden hemen sonra iyileştirilmiş osseointegrasyon ve çevreleyen kemik içindeki ankraj ile implant stabilitesini korur.5,6,7Uzun vadede marjinal kemik ve yumuşak doku seviyelerini koruyarak azami işlevsel dayanıklılık ve estetik sağlar.

Bilimsel Kanıtlar
Piyasada en çok klinik araştırma yapılan implant yüzeylerinden biri

TiUnite 2000 yılında piyasaya sürülmesinden beri klinik olarak klinik çalışmaları ve olgu serileri içeren 220’den fazla yayında ele alınmıştır. Bu yayınlarda 10500’den fazla hasta, 33000 implant 11 yıldan fazla süreyle takip edilmiştir. Toplam olarak 11 milyondan fazla TiUnite yüzeyi olan implant dünya çapında hastaların ağzına yerleştirilmiştir.


Kritik iyileşme fazında yüksek stabilite

TiUnite, implantın yerleştirilmesinden hemen sonra gelişmiş osseointegrasyon ve çevreleyen kemikte sağladığı ankraj sayesinde implant stabilitesini korur.3,4,5 Bu özellik yumuşak kemik yapısı ve/veya yüksek oklüzal yükleme yanında hemen yükleme durumu söz konusu olduğunda çok önemlidir.


On yıllık klinik veri ve on iki yıldan uzun süredir elde edilmiş olan klinik deneyim ile kanıtlanmış uzun ömürlülük

Pek çok implant sistemi (orijinal Brånemark sistemi gibi) çok sayıda uzun vadeli klinik çalışma verisi sunabilir. İki çalışma 10 yıllık ve bir çalışma da 11 yıllık takip verilerini bildirmektedir.6,7,11 Her üç çalışma TiUnite yüzeyi olan implantların, hem kısmi hem de tümüyle dişsiz olgularda (henüz diş çekimi yapılmış ve hemen yüklenmiş olgularda bile) % 97,1- 99,2’lik kümülatif ömür oranları ile 10 yıl ve daha fazla süre marjinal kemiği devam ettirdiğine dikkat çekmektedir.


Uzun vadede stabil marjinal kemik seviyeleri

TiUnite yüzeyi olan implantlar uzun vadede mükemmel krestal kemik stabilitesi göstermektedir.6,7,11,15 Yakın zamanda yapılan bir çalışmada TiUnite’deki değişim örneğin orta vadede (1-5 yıl arası) ortalama 0,0 mm olurken uzun vadede (1-10 yıl arası) -0,3 mm olarak gözlenmiştir.7


Diğer anahtar bulgular

  • Çok zorlu koşullarda yüksek performans gösterir. Buna yumuşak kemik yapısı ve hemen yükleme de dahildir.1,2,9,12,13,14,16
  • Selüler yumuşak doku adezyonu doğal dişin etrafındaki yumuşak doku ile benzer davranış göstermektedir.8
Osseointegrasyon
Osseointegrasyonun güzelliği
Prof. Dr. Peter Schüpbach’ın dikkate değer görüntüleri şimdiye kadar hiç görülmemiş şekilde osseointegrasyonun güzelliğini ortaya koymaktadır. Neden TiUnite’in eşsiz bir biyomateryal ve implant yüzeyi seçeneği olduğu dramatik şekilde görülmektedir.Osseointegrasyonun sıra dışı sürecini yıl boyunca günlük olarak bilgisayarınızın masaüstünde gözler önüne serilen şekliyle takip edebilirsiniz.Zip dosyası olarak sıkıştırılmış olan büyüleyici mikroskobik görüntülerin bulunduğu ve güzel olduğu kadar nefes kesici olan TiUnite ekran koruyucuyu kaydediniz.


Plateletlerin çekiciliği
Negatif yüklü olan TiUnite yüzeyi kan proteinlerini ve inaktif plateletleri (mavi) implantın yerleştirilmesinden hemen sonra kendine çeker. Aynı anda fibrin ağından fibriller (sarı) görünür hale gelir.


Plateletlerin aktivasyonu
Plateletler şişmeye başlar ve pseupod şeklini alır. Adenozin difosfatın (ADP) salınması ile yara kenarındaki kanamayı durdurmak ve hasarlı kan damarlarını kapatmak için yapışkan hale gelerek birbirlerine tutunup kümelenirler.


Hemostaz
Yeni oluşmuş fibrin matriksi kanın pıhtılaşmasına izin verir. Aktive olmuş plateletler (açık yeşil) matriks içinde gömülü hale gelir ve yara iyileşmesi ile kemik formasyonu için kullanılacak enzim dolu granüller ve büyüme faktörleri salar.


Kan pıhtısı
Kan hücreleri, aktive plateletler ve fibrin bir kan pıhtısını şekillendirir. Bu da kısmen pürüzlü olan TiUnite yüzeyine bağlanır. Kan pıhtısının tutunmuş olarak yüzeyde durması osteogenez için çok önemlidir.


Geçici matriks
Nötrofiller (yeşil) ve daha sonra makrofajlar, yara iyileşmesinin ilk iki gününde kan pıhtısını uzaklaştırarak yara alanının geçici bir matriks ile işgaline olanak sağlar. TiUnite yüzeyine doğru osteojenik hücreler akar (pseudopod’larını ve açık porları ataşman noktaları olarak kullanırlar) ve kemik formasyonunun ön bölgesine göç ederler. Burada osteoblastlara dönüşürler.


Temas osteogenezi
Osteokondüktif TiUnite yüzeyi üstünde yeni kemik yapısı oluşmuştur ve ince bir bant şeklindeki kemik dokusu doğrudan yüzey üzerine ve yüzey boyunca birikir. Bu ince kemik tabakası daha sonraki kemik apozisyonu sırasında büyüyecek ve lamellar kemiğe dönüşecektir.


Kemik ankrajı
Kemiği şekillendiren osteoblastlar pseudopod’ları ile TiUnite yüzeyine tutunarak açık porların ağzını kapatır. Bunlar kemik dokusunun kollagen matriksini doğrudan porların içine doğru salgılamaya başlar ve yüzeyden ayrılarak kollagenöz kemik matriksini şekillendirir. Bu yapı sonunda mineralize olacaktır.


Osseokondüktif kemik şekillenmesi
İmplant yerleştirilmesinden altı ay sonra insan histolojisi kemiğin TiUnite porlarına ankerlendiğini göstermektedir. Diş çekim soketlerinde yeni oluşmuş kemik, lokal kemik ve implant arasındaki boşluğu mesafe osteogenezi ile geçer. Kemik TiUnite yüzeyine ulaştığında bu yüzey üzerinde temas osteogenezi ile yayılır. Karakteristik olarak kemik dokusu doğrudan üzerinde birikir ve yüzey boyunca genişler.


Osseointegrasyon
Transmisyon ışığı ve polarize ışık erken dönemde (4 hafta) ve devamında (6 ay) temas osseogenezi ile kemik oluşumunu ve son osseointegrasyonu göstermektedir.


Yiv yapısı
Yivler başlangıçtaki kemik oluşumunu desteklemek için implantın dişlerine eklenmiştir. Kemik, tüm TiUnite yüzeyinin üzerinde lateral alanda yayılmadan önce spiral gibi yivler boyunca büyür.


Kemik smear tabakası
Kısmen pürüzlü TiUnite yüzeyi implant yerleştirilmesi sırasında mikro-grenli zımpara kağıdı gibi davranarak kortikal ve trabeküler kemik duvarlarını zımparalar. Bunun sonucunda birkaç mikron kalınlığında kemik debrisi ve kandan ibaret olan smear tabakası oluşur. Bu yapı, kemik formasyonu için gerekli olan büyüme faktörleri varlığından dolayı osteoindüktif bir potansiyel sağlar.


Kemik fragmanları
Delme sırasında ve daha da belirgin olarak kendinden kesen implantlar kullanıldığında (Nobel Active gibi) kemik fragmanları ortaya çıkar ve osteotomi içinde birikir (özellikle de apikal alan içinde). Bu alanda bu fragmanlar kemik formasyonu için çekirdek görevi görerek osteojenik hücrelere yara alanında ve TiUnite yüzeyine doğru rehberlik eder.

Kullanıcı Yorumları
Prof. Bertil Friberg, Brånemark Clinic, İsveç

“TiUnite yüzeyi, özellikle greft halindeki kemik ve düşük yoğunluklu kemikte aldığımız sonuçları iyileştirdi. TiUnite hiç şüphesiz bizim erken dönem başarısızlık oranlarımızın düşmesini sağlamıştır.”


Dr. Thomas Müller-Hotop, Almanya

“TiUnite yüzeyini, piyasaya çıktığından beri her türlü endikasyon için muayenehanemizde kullandık. Zorlu endikasyonlarda (hemen implant yerleştirme, hemen yükleme ve yumuşak yapılı kemiğe implant yerleştirilmesi gibi) büyük yararını gördük. ”


Dr. Javier Alández, İspanya

“Brånemark sistemini kliniğimizde 1990 yılından beri kullanmaktayız ve TiUnite yüzeyi olan 20000’den fazla implant yerleştirdik. Bu günlerde dişsiz hastalarda hemen işleve soktuğumuz retrospektif bir çalışma yapmaktayız. Altı yıllık takip sonunda % 95,2’lik bir başarı oranı elde ettik. Bu sonuçlara dayanarak TiUnite implantları ile hemen işleve sokma protokolü öngörülebilir ve yüksek bir başarı oranı bekleyebiliriz”.


Dr. Federico Gualini, İtalya

“1985 yılından beri bir Nobel Biocare müşterisi olarak uzun süre büyük bir memnuniyetle makineyle şekillendirilmiş implantlar kullandım ve bu olguların çoğu hala mükemmel iş görmektedir. TiUnite 2000 yılında piyasaya çıktığında sadece pratik nedenlerden dolayı yüzey modifiye implantları ve bazen de makineyle şekillendirilmiş implantları birlikte kullanmaya başlamıştık. Bu kombinasyon, Dr. Giovanni Polizzi ile birlikte hastalarımıza sonuçların karşılaştırması hakkında bilgi verdiğimizde kullanışlı oluyordu. Bizim izlenimimize göre orta ve uzun vadede makineyle şekillendirilmiş implantların durumu iyiydi. Öte yandan TiUnite ile erken dönem sonuçları özellikle yumuşak yapılı kemikte çok iyiydi.”