Nobel Biocare Garanti Programı

Nobel Biocare bütün Nobel Biocare ürünlerinin garantisini karşılamaktadır. Bu garantilerin terimleri ve şartları bu Nobel Biocare garanti programında düzenlenmiştir (“Garanti Programı”):

 1. Tedavi Sağlayıcıları İçin Garantiler1

1.1  İmplantlar İçin Ömür Boyu Garanti

Nobel Biocare firması, kemik içinde kalma konusunda başarısız olan implante edilmiş herhangi bir Nobel Biocare implantının değiştirilmesini garanti eder. Nobel Biocare firması, bedelsiz olarak implantı ve başarısız tedavi sırasında implant üstüne yerleştirilmiş olan Nobel Biocare restoratif bileşenlerini aynı Nobel Biocare implantı ve restoratif materyalleri ile birlikte değiştirir (olası tek değişiklik çapa ve/veya uzunluğa bağlıdır).

1.2  Restoratif bileşenler için ömür boyu garanti

Nobel Biocare firması, aynı restoratif bileşenle başarısız olan herhangi bir daimi ve geçici olmayan Nobel Biocare restoratif bileşeninin ücretsiz olarak değiştirilmesini garanti eder. Başarısız Nobel Biocare restoratif bileşeninin yenisiyle değiştirilmesine ek olarak Nobel Biocare firması aynı şekilde bedelsiz olarak diğer başka daimi ve geçici olmayan Nobel Biocare restoratif bileşeni ya da başarısız olmuş Nobel Biocare restorasyonunun yerleştirildiği Nobel Biocare implantını hem Nobel Biocare restoratif bileşeni hem de Nobel Biocare implantının yenisiyle ücretsiz olarak değiştirir. Restoratif bileşenin ya da implantın değiştirilmesi gerekirse başarısız Nobel Biocare restoratif bileşeninin yenilenmesi yoluna gidilir.

1.3  Nobel Biocare’e ait olmayan implantlar üstünde kullanılmış olan Nobel Biocare abutment’ları için on yıllık garanti2

Geçici olmayan bir Nobel Biocare abutment’ı başka bir marka implant üstüne yerleştirilirse garanti durumu yukarda 1.2 no’lu maddede belirtildiği gibi abutment’ın başka marka implant üstüne yerleştirildiği tarihten itibaren on (10) yıllık süre için geçerlidir.

1.4  NobelProcera ve Procera Ürünleri3

1.2 ve 1.3 no’lu maddelerde belirtildiği gibi garantilere rağmen NobelProcera ürünleri ve Procera ürünleri için Nobel Biocare firması herhangi bir geçici olmayan NobelProcera ürününün ya da Porocera ürününün hastanın ağzına yerleştirildiği tarihten itibaren beş (5) yıl içinde başarısız olması durumunda ücretsiz değişimi garanti eder. Eğer başarısız NobelProcera ürünü ya da Procera ürünü restoratif bileşenin ya da implantın değiştirilmesi gerekiyorsa, başarısız NobelProcera ürünü ya da Procera ürününe ek olarak Nobel Biocare firması, üstünde Nobel Biocare restoratif bileşenleri ya da Nobel Biocare implantı olan başarısız olmuş NobelProcera ürünü ya da Procera ürünü herhangi bir diğer geçici olmayan Nobel Biocare restoratif bileşenini ya da Nobel Biocare implantını ücretsiz olarak değiştirecektir. Ataşmanlar (primer ve sekonder yapılar) ve NobelProcera implant barları implant üstü protezleri bu garanti dışındadır.

1.5 Nobel Biocare’e ait olmayan implantların yerleştirilmesi

Nobel Biocare aşağıdaki şartlar altında başka marka bir implantın ücretsiz olarak NobelReplace implant ile değiştirilmesi imkânını sunar:

 • Başka bir markadaki implant yerleştirilmiş ve bunun için emniyet ve etkinlik en az iki yıllık klinik bilgi ile destekleniyorsa bu özel implantı temel alan en az on hastayı kapsayan bilgi bir emsal değerlendirme dergisinde yayınlanmışsa4;
 • Bir NobelProcera ürünü ya da Procera ürünü başka bir markadaki bir implant üstüne yerleştirilmişse ya da 1 Mart 2010’dan sonra;
 • Başka bir markadaki implantın garantisi (bu markanın üreticisinin belirttiği gibi) başka bir marka implant üstünde kullanılan NobelProcera ürünü ya da Procera ürünü nedeniyle hükümsüz ya da geçersizdir;
 • Tedaviyi yürüten kişi, başka bir markadaki implant üreticisi firmadan garantiyi reddetme belgesinin kopyasını Nobel Biocare firması için sağlar;
 • Tedaviyi yürüten kişi,  olgu belgelerini (planlama röntgeni, post operatif röntgenler, takip röntgenleri, başka bir marka olan implantın ekstraksiyon günü çekilmiş fotoğrafını ve başka bir marka olan çekilmiş implantın ve NobelProcera ürünü ya da Procera ürününün fotoğrafını) Nobel Biocare firması için sağlar.
 1. NobelProcera İmplant Bar Destekli Protez Hastaları İçin Özel Garanti

Nobel Biocare firması, hastanın ağzına yerleştirildikten sonra beş (5) yıl içinde başarısız olan NobelProcera implant bar destekli protezler için (Hasta Garanti Kartı) hastaya ücretsiz olarak herhangi bir NobelProcera implant bar destekli protezi ücretsiz olarak yenileme garantisi verir. Ataşmanlar (primer ve sekonder kısımlar) ve NobelProcera implant bar destekli protezin ek parçaları bu garanti kapsamının dışındadır.

 1. Garantilerin Kapsamı

Bu garanti programı kapsamında verilmiş garantiler başarısız ürünün ve diğer ek bileşenlerin (implantlar, restoratif bileşenler) 1.1 ve 2 no’lu maddelerde olduğu gibi anılan sırayla (ürünün/ürünlerin değiştirilmesinde tedaviyi sağlayan kişiye ulaştırmadaki giderler dahil olarak) değiştirilmesi ile sınırlıdır. Özellikle tedavi sağlayıcı kişiye ya da hastaya herhangi bir ek bileşen, alet, tedavi gideri ya da diğer giderleri ve değişimden kaynaklanan ya da başarısız ürünün değiştirilmesi ile bağlantılı harcamaları karşılamayacaktır.  Ürünlerden birinin garanti kapsamında değiştirildiği durumdaki bu noktada ticari olarak ürüne ulaşılamıyorsa başka bir seçenek düşünülebilir.

 1. Nitelik

4.1

Garantiden yararlanmak için 1 ve 2 no’lu maddelerde olduğu gibi tedavi sağlayıcının yapması gerekenler:

 1. Hasta olgusunda sadece orijinal Nobel Biocare cerrahi ve prostetik bileşenleri kullanılmışsa ve implantlar, vida kapakları, iyileşme abutment’ları, kalıcı abutment’lar, prostetik vidalar, prostetik silindirler, kuronlar, köprüler ve barları kapsayan Nobel Biocare ürünleri başarısızlığa yol açmışsa.
 2. Tedavi Nobel Biocare ürünleri ile uyumlu yürütülmüşse önceden tarif edilmiş olan işlemler ve tarifler tedavi sırasında ve kabul edilmiş dental uygulama ile uyumlu olarak yayınlanırsa özellikle kontrendike olan herhangi bir implant ve restoratif teknik kullanılmamışsa.
 3. Hastanın, genel kabul gören iyi ağız hijyeni standartlarına uyumlu olduğundan emin olmak gerekir. İmplantlar için oral hijyenin sürdürüldüğünün kontrolü yılda iki kere önerilir.
 4. Bir şikayet sorgulamasının implant başarısızlığı (garanti) ve implantın kırılması ya da NobelProcera şikayetinin sunulması halinde, bunların itibar sahibi olan Nobel Biocare hesabıdır. Yani tüm masraflar için Nobel Biocare ya da herhangi bağlı bulunan şirket yürürlüktedir.
 5. NobelProcera ve Procera ürünlerine özgü olan: Nobel Biocare’in preparasyon, tasarım ve bitirme işlemlerinin yayınlandığı gibi kullanım ve malzeme önerilerine uyulmasıdır.

(a)’dan (e)’ye kadar olan belirtilmiş maddeler arasında herhangi bir uyumsuzluk halinde sırasıyla yukarda sözü geçen garantiler bu garanti programı içinde bağlayıcı olmaz.

4.2

Nobel Biocare firması, eğer üründeki başarısızlık travma ya da hasta nedeniyle oluşmuşsa herhangi bir Nobel Biocare ürünü ile ilgili olarak bu garanti programı içinde hiçbir menfaati sağlamak zorunda değildir.

 

4.3

Bu garanti programı, tedaviyi yürüten hekimin ricası ile üretilmiş ya da modifiye edilmiş ürünleri ve aynı şekilde geçici implant sistemlerini kapsamaz.

5. Davalar

5.1

Bu garanti programı kapsamında davaları ortadan kaldırmak için imzalanmış, kaşelenmiş ve eksiksiz doldurulmuş şikayet anketi, implant hatası (garantisi) ve implant kırığı olan hatalı ürün ve diğer bileşenlerle birlikte tedaviyi yürüten hekim tarafından Nobel Biocare firmasına ürün hatasının ortaya çıkmasından sonraki üç ay içinde gönderilmesi gerekmektedir. İmplant hatası olması durumunda hatalı implantın röntgen görüntüsü alınması zorunludur. İmplantın ve tedavide kullanılmış olan diğer bileşenlerin gönderilmeden önce sterilize edilmeleri şarttır.

5.2

NobelProcera ve Procera ürünleri için şikayet anketleri, NobelProcera yazılımı kullanılarak orijinal dosya ismi (isimleri) ile birlikte ve ilgili şikayet kodu (kodları) kullanılarak gönderilmelidir. NobelProcera implant destekli köprüleri için şikayet anketleri doldurulmalıdır.

6.Garanti Programının Modifikasyonu ve Sona Ermesi

Nobel Biocare bu garanti programını herhangi bir zaman tümüyle ya da kısmen modifiye edebilir ya da sona erdirebilir. Garanti programındaki değişikler ya da garanti programının sona ermesi, bu garanti programı ile ilgili değişikliklerin yapıldığı ya da garanti programının sona erdiği tarihten önce kullanılmış olan ürünler için verilmiş olan garantileri etkilemez.

7. Garanti Programının Sınırlamaları

YUKARDA GEÇEN 1 VE 2 NO’LU MADDELERDE TANIMLANMIŞ OLAN GARANTİLER DIŞINDA, NE NOBEL BIOCARE NE DE NOBEL BIOCARE BİLEŞENLERİNİ ÜRETEN YA DA DAĞITIMINI YAPAN HERHANGİ BİR BAĞLI FİRMA, NOBEL BIOCARE BİLEŞENLERİ İLE İLGİLİ BULUNAN HERHANGİ BİR GARANTİYİ, KESİN YA DA İMA EDİLEN ŞEKİLDE, YAZILI YA DA SÖZLÜ OLARAK, SINIRLAMALAR OLMADAN, TİCARİ OLARAK İMA EDİLMİŞ YA DA YERİNDE ÖZEL BİR NEDEN İÇİN HERHANGİ BİR GARANTİ VEREMEZ.

Ek olarak Nobel Biocare ve bağlı firmalar, tedaviyi yürüten hekime bağlı kazanç, gelir ya da yarar kaybı, tedaviyi yürüten hekimin dental uygulamalar içinde genel olarak kabul edilmiş standartlara uymak için yaptığı hata ve diğer tüm doğrudan ya da dolaylı, tesadüfi ya da bunu izleyen hasarlar Nobel Biocare bileşenlerinin tasarımı, içeriği, durumu, kullanımı ya da performansı nedeniyle sonuçlanan ya da kaynaklanan hasarlar ile ilgili tüm yükümlülüğü reddeder.

8. Garantinin Uygulanması

Bu garanti programı kapsamında verilmiş teminatlar yalnızca tedaviyi yürüten hak sahibi hekim yararınadır ve diğer herhangi bir kişi ya da kuruluş ile yukarda madde 2 kapsamında anılan ve doğrudan hastaya verilen garanti dışında kalan başka bir hasta yararlanamaz.

 

9. Tüm sözleşme

9.1

Bu garanti programında ortaya konmuş olanlar dışında kalan durumlar için ne Nobel Biocare firması ne de Nobel Biocare’e bağlı firmalar, Nobel Biocare ürünleri ile bağlantılı herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez, yazılı sözleşme yapmaz ya da diğer girişimlerde bulunmaz. Bu garanti programı bütün şartları ortaya koymaktadır ve daha önceki tüm anlaşmaların ve bu noktada mevcut tartışmaların yerini almaktadır.

9.2

Bu garanti programını tüm Nobel Biocare firmaları uygular.

9.3

Dağıtıcılar tarafından servis edilen pazarlar için başka şartlar uygulanabilir. Bilgi için lütfen Nobel Biocare temsilciniz ile görüşünüz.

—————————————————————————————

1Bu garanti programında “tedaviyi yürüten kişi” olarak diş hekimleri, hekimler ve dental teknisyenler kastedilmiştir.

2Bu garanti programında “Nobel Biocare implantı olmayan implant” olarak Nobel Biocare tarafından üretilmemiş olan implantlar kastedilmiştir.

3Bu garanti programında “NobelProcera ürünü” olarak NobelProcera kuron ve köprüsü, NobelProcera kişiye özel şekillendirilen CAD/CAM abutment’ları, NobelProcera implant destekli köprüleri ve NobelProcera implant ve bar destekli protezler kastedilmiştir. “Procera ürünü” olarak ise Procera kuronu, Procera abutment’ı ve Procera implant implant destekli köprüleri kastedilmiştir.

4Bu garanti programında “Peer Reviewed Journal” olarak emsal değerlendirme denilen ve sadece taslakları yayınlayan dergiler kastedilmiştir (işlem normalde kör yapılır ve bilimsel taslak aynı alanda uzman olan diğer araştırmacılar tarafından eleştirel olarak değerlendirilir).